LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Mallacán - Entabán lyrics

Plegué astí ayere
Güellando a mía nueba ziudat
Con l'alma luen
D'as mías cosas que dixé.
Isto ye proa poliu
Pero me'n remero d'as mía aimors.
Cuan tu furtés os mons
Cada diya fue más luengo

Encara tos beigo
Tos beigo dondiar
Engayolaus en l'ayere
Con tanto que amostrar
A mía bida ye un rete:
No me'n puedo eslampar.
Treballar y callar!!

Continaremos á ixena
Luitanto entabán
Contra o razismo los puños zarratos bi serán
Colors de diya y de nuei en toz os lugars
Toz os pueblos chuntos enta la libertat.
[Lyrics from: https:/lyrics.az/mallacan/pais-zierzo/entaban.html]

Cuan puyemos enta o sol
Beyeremos un mundo de colors
Crebando l'aire gris

Yo naxié astí
Os míos pais benión de muito luen
O mío esmo astí
Con tu, con els, con toz os d'arredol.

Toz fendo camín
Ta fer un mundo millor ta bibir.
Un atro Aragón
Mestizo y feito de maitins.

Agora tos beigo,
Toz chuntos entabán
En os mirallos d'a nuei
Ta ixa foscor tintar
A mía bida ye un reto
O mío reto ye chilar:
Dengún no ye ilegal!!

Correct these Lyrics