Song Lyrics &
Soundtracks from A to Z

Published by Admin

010


6 d'abril, agafatos en cantals, per entre picos e mons, como crabetas, a 43 dibisión. Entre peñas e zinglos, resistir ye benzer, resistir ye benzer. Armatos d'ilusión, Fiels á la libertat. Exerzitos d'espargatas Güe como ayere!! De cada muller e ombre, Pende dezidir. Libres en esprito e cuerpo Os propios afers. Güe como ayere, Resistir mos fará benzer, O nuestro díya plegará. Ixa determinazión, per a tierra caminar, entre a tuya chent, Güe como ayere. No trencarán o nuestro Deseyo de libertat Nunca no nos lo sacarán, A dinnidat.

You need to sign in for commenting.
No comments yet.