Madmazel - Parsehaye Kootah lyrics

Published

0 148 0

Madmazel - Parsehaye Kootah lyrics

لحظه های آروم، نرم و زیبا دلم میخواد باشم گاهی هم تنها پرسه های کوتاه، سرمست و منگ یه کنج دنیاهااا بزار هوا باشه، بدون یک همدم با خودم بودن رو کم تجربه کردم بزار که خالی شه، کنار هم جامون بزار که آروم شم، دوباره برگردم دوباره برگردم... دوبار برگردم... دوباره برگردم... دست به جیب و گرم با صدای موزیک خوشحال میشم باز با یه کار کوچیک دور از تو اما به خودم شدم نزدیک نزدیک... بزار هوا باشه، بدون یک همدم فکر نکن آسون از تو دل کندم من گم شده بودم، میون حرفامون بزار که پیدا شم، دوباره برگردم دوباره برگردم... دوبار برگردم... دوباره برگردم...