Madmazel - Ma Rooye Zamin Hastim lyrics

Published

0 227 0

Madmazel - Ma Rooye Zamin Hastim lyrics

ما روی زمین هستیم و همین هستیم از زمین و آسمون جز موزیک نخواستیم با دورو وریایمون و رفیقامون یه دستیم با همین حال و روز خوشیمو انگاری مستیم به عشق و حال فضایی دل نبستیم ما روی زمین هستیم و همین هستیم کاری به کار کسی نداریم و فقط میخوایم برقصیم دور زمین رو با پاهام میگردم با همه غریبه های رو زمین میرقصم ، میخونم، میخندم با همین دم خوشم و از دیروز و فرداهای نیومده دل کندم ما روی زمین هستیم و همین هستیم از زمین و آسمون جز موزیک نخواستیم با دورو وریایمون و رفیقامون یه دستیم با همین حال و روز خوشیمو انگاری مستیم به عشق و حال فضایی دل نبستیم ما روی زمین هستیم و همین هستیم کاری به کار کسی نداریم و فقط میخوایم برقصیم بچسب به رویات هرچیزی که هست جدی نباش و پاشو برقص اگه که باحاله موزیک جز بچسب بچسب