Kolariah Band - Daygon Ka lyrics

Published

0 3642 0

Kolariah Band - Daygon Ka lyrics

Karon ang adlaw sa Dios Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba Ibayaw ang atong kamot Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw Balaan, dalaygon nga Dios Karon ang adlaw sa Dios Karon ang adlaw sa pagdayeg ug pagsimba Ibayaw ang atong kamot Mulukso, musayaw, musinggit ug maghugyaw Balaan, gamhanan ang Dios Daygon ko Ikaw O Dios na labing gamhanan Magtuboy Ka sa among pagsimba O Dios na wa'y kausaban Hangtod sa kahangturan Daygon ko Ikaw sa wa'y katapusan