Kai Wachi - Flo$$ lyrics

Published

0 81 0

Kai Wachi - Flo$$ lyrics

{Intro} Kai Wachi {Build} Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss {Drop} Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss {Build} Floss {Drop} {Build} Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss {Drop} Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss Floss {Outro} Kai Wachi