Joyous Celebration - Zvamaronga lyrics

Published

0 1546 0

Joyous Celebration - Zvamaronga lyrics

Mwari vanotsvaga Vanomunamata Mumweya nemuzvokwadi Oh mumweya Oh mumweya nemuzvokwadi The Lord is seeking they that worship In spirit and in truth To come before his majesty Offering their praise Tonamata Zita renyu Totenda kunaka kwenyu Jesu Totenda kunaka Totenda kunaka kwenyu Jesu Zvamaronga mambo Jesu Zvakanaka Ngatiite minamato Inesimba Kurerutsa zvinorema