Joyous Celebration - Wachithigazi lyrics


Wachithi'igazi esiphambanweni
Yingakho ngithi ungcwele njalo
Noma ngiligwa akushintshi lutho
Ungithandile esphambanweni

Wachithigazi esiphambanweni
Yingakho ngithi ngombonga njalo
Nom' engathula angisoli lutho
Waphendula konke esphambanweni

Wachithi'igazi esiphambanweni
Yingakho ngithi
Ungcwele njalo


Nom'engaveli akushintshi lutho
Wagqiba konke esphambanweni

Wachithigazi esiphambanweni
Yingakho ngithi
Ngombonga njalo
Ngimbone njalo
Engiwez'imfula
Lomhlengi wami
Yen'uyaphila

Umile ngxi
Akatshintshi
Nakuko konke umole phakade

Correct these Lyrics