Joyous Celebration - Unkulunkulu Wezimanga lyrics


Sikhonz' uManqoba, sikhonza oMdala Wezinsuku
Sikhonz' uNkulunkulu wezimanga

Wezimanga, wezimanga, wezimanga.
Sikhonz' uMadida, sikhonz' uJesu
Sikhonz' uNkulunkulu wezimangaUJesu usimangazile
Yingakho sihlabelela
Ngoba nguye owenzile izimanga
Wasikhiph' ezinkingeni mayeh
Yingakho simile la simemezela ukunqoda kukaJesu
Weh! Nkosi yami sikhonz' uJesu thina wezimanga

Correct these Lyrics