Joyous Celebration - Ngigcine lyrics

Published

0 1737 0

Joyous Celebration - Ngigcine lyrics

Ngigcine Phansi kwesandla Sakho Esimnene Noma kwenyuka Noma kwehlela Ngigcine hhe Kuwe yam Wenza njalo kuDavide Sekufikile nokufa Wamuthukusa edokodweni Nami kanjalo Nkosi yam Ekusithekeni ungifihle kuwe Wamuvikela uIsrayeli Ebuqgilini Kwaba sezweni lesithembiso Oh nami, Somandla, Oh Baba ungigcine kuwe Oh hide me Lord Hide me Lord my God