Joyous Celebration - Ngigcine lyrics

Ngigcine lyrics

Published

0 116 0

Ngigcine Phansi kwesandla Sakho Esimnene Noma kwenyuka Noma kwehlela Ngigcine hhe Kuwe yam Wenza njalo kuDavide Sekufikile nokufa Wamuthukusa edokodweni Nami kanjalo Nkosi yam Ekusithekeni ungifihle kuwe Wamuvikela uIsrayeli Ebuqgilini Kwaba sezweni lesithembiso Oh nami, Somandla, Oh Baba ungigcine kuwe Oh hide me Lord Hide me Lord my God

You need to sign in for commenting.
No comments yet.