LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Joyous Celebration - Ngena Nawe lyrics

Umnyango wek' philiswa uvuleke utse nge
Newenkhululeko nawo uvulekile
Lisango lenjabulo livuleke litse nge
Nemvula yemvuselelo, seyifike ngemandla

Newekuphulukiswa nawo utse nge
[Lyrics from: https:/lyrics.az/joyous-celebration/joyous-21-heal-our-land/ngena-nawe.html]
Wentfokotho nemphilo lecicimako utse nge
Newemadlelo laluhlata, nemanti ekuphumula
Konkhe lokuhle kudekelwe wena

Ngena nawe, ngena nawe
Ngena nawe, ngena nawe

Correct these Lyrics