Joyous Celebration - Ndoyeda lyrics

Ndoyeda lyrics

Published

0 69 0

Nhai amai Bernard Udzai Shylet audze mai Given Kuti ndaenda Handichadzoka Handichauye manheruka Tsanangurirai small house Kuti VaNcube vaenda, vakazo... tendeuka Ndoyenda, Ndoyenda Ndoyenda tichaonana Kana munhu atendeuka, Tarira auya kuna Jesu, Zvekare zvapfuura, zvapfuura The old is gone, but the new has come The old is dead and the new is born Aiwa ndakafa ini, kufa muzvivi, Ndave kurarama munaJesu, Ndaenda, tichaonana Ari kuimba ndeumwe Ari kushaura munyowani Wamaiziva akashaika Akafa, kufa muzvivi Am not a sinner I dont remember Dont talk to me Talk to my lawyer Ropa rake richataura Enda kwaari pedzeranai Handizvizive ini (Satan siyana neni)

You need to sign in for commenting.
No comments yet.