Joyous Celebration - Kolungiswa Nguwe lyrics

Published

0 1112 0

Joyous Celebration - Kolungiswa Nguwe lyrics

Sekuyakhuphukela Amehl’ase buthuntu Indlel’ayibonakali ‘Bumnyama buhlasele Salesewenz’ umusa Sihaqe ngobu ngcwele Uliland’ibandla lakho Umhlaba ‘wonakele Baba Yenz’umusa silungiswe nguwe Nanom’usus’shayil’umhlaba, soqondiswa nguwe Okusixakile, sekothintwa nguwe Nakho konk’esingakwenzanga, Kolungiswa nguwe Ithemba alisekho Ugqozu luphelile Ubungcwele sihlwithiwe Nembeza simbulele Zibonakalise ke Phuthuma ngobubele Sik’lambele, sik’lindile Sizinikela kuwe Yikho sithi Baba Yenz’umusa Silungiswe nguwe Nanom’usus’shayil’umhlaba, Soqondiswa nguwe Okusixakile, Sekothintwa nguwe Nakho konk’esingakwenzanga, Kolungiswa nguwe