Joyous Celebration - Ehle lyrics

Published

0 1701 0

Joyous Celebration - Ehle lyrics

Bhekani kuhle kanjani uma abangcwele behlelisene Njengamafutha ehlel' ezindevini zika-Aaron Kuyintokozo kuJehova uma abangcwele behlangene. Kukhazimul' izizulu kunik' ithemba, kondl' umphefumlo. Ehle, ehle, ehle azofik' umphuthuli wengubo. Ehle, ehle ilapho isibusiso sikhona. Elokugqiba bazalwane yomelelani enkosini. Thandanani bambanani (dibanani) nimoyise ongendawo