LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Joyous Celebration - Bengingazi lyrics

Bengingaz' ukuthi ung'thanda kangaka
[I didnt know You love me this much]
Oh! Waze wanikela ngempilo yakho
[You gave up Your life]
Inani legaz' owang'thenga ngalo liphakeme
[The value of the blood you brought me with is so high] Ang'soze ngakubonga ngokwanele
[My gratitude towards You will never be enough]
Ngiyabonga ngothando lwakho onginike lona Msindisi wami
[I thank You for the love You gave me, my Savior]
Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho
[Lyrics from: https:/lyrics.az/joyous-celebration/-/bengingazi.html]
[I could have perished, i could have been nothing without You] Impilo yam' ayilutho ngaphandle komusa wakho,
[My life is nothing without Your mercy]
Wang' thwalela wedw' umqhele wameva
[You bore the crown of thorns for me]
Oh! Hawu lobo buhlungu owabuzwa
[Oh the pain you felt] Ang' soze ngaz' ukuthi wabonani kimina
[I'll never know what you saw in me]
Kodw' engikwaziyo ukuthi ung' sindisile
[but what I know is you saved me]
Oh! Oh! Woh! Oh! Oh! Oh! Woh! Oh!
Ngab' angikho, ngab' angilutho ngaphandle kwakho

Correct these Lyrics