JJ Lin - Practice Love (修煉愛情) with chinese/pinyin lyrics

Published

0 13379 0

JJ Lin - Practice Love (修煉愛情) with chinese/pinyin lyrics

凭什么要失望 藏眼泪到心脏 Ping shen me yao shi wang, cang yan lei dao xin zang Why must we feel disappointed and hide the tears in our heart? 往事不会说谎别跟它为难 Wang shi bu hui shuo huang bie gen ta wei nan The past events don't lie, don't give it a hard time 我们两人之间不需要 这样 Wo men liang ren zhi jian bu xu yao, zhe yang We don't need this between us 我想 Wo xiang I think (CHRORUS) 修炼爱情的心酸 学会放好以前的渴望 Xiu lian ai qing de xin suan, xue hui fang hao yi qian de ke wang The bitterness we taste while practising love, learn to put down the past desires 我们那些信仰 要忘记多难 Wo men na me xin yang, yao wang ji duo nan The faith we used to have is difficult to be forgotten 远距离的欣赏 近距离的迷惘 Yuan ju li de xin shang, jin ju li de mi wang Admiring from a long distance, the lost feeling caused by the long distance 谁说太阳会找到月亮 Shui shuo tai yang hui zhao dao yue liang Who says that the sun will find the moon? 别人有的爱 我们不可能模仿 Bie ren you de ai, wo men bu ke neng mo fang The love others have, we can't imitate 修炼爱情的悲欢 我们这些努力不简单 Xiu lian ai qing de bei huan, wo men zhe xie nu li wo jian dan The happiness and sadness felt while practising love, the efforts we put in are not simple 快乐炼成泪水 是一种勇敢 Kuai le lian cheng lian shui, shi yi zhong yong gan When happiness is practised into tears, it is a kind of bravery 几年前的幻想 几年后的原谅 Ji nian qian de huan xiang, ji nian hou de yuan liang The illusion we used to have a few years ago, the forgiveness we can have a few years later 为一张脸去养一身伤 Wei yi zhang lian qu yang yi sheng shang Ended up with a body of wound just for a face 别讲想念我 我会受不了这样 Bie jiang xiang nian wo, wo hui shou bu liao zhe yang Don,t say that u miss me, i cannot stand that (End Chorus) 记忆它真嚣张 路灯把痛点亮 Ji yi zhen xiao zhang, lu deng ba tong dian liang The memories are really arrogant, the lamp post light up the pain 情人一起看过多少次月亮 Qing ren yi qi kan guo duo shao ci yue liang How many times had the lovers obeserved the moon together? 他在天空看过多少次遗忘 Ta zai tin kong kan duo shao ci yi wang How many times had he seen, in the sky, things being forgotten and 多少心慌 Duo shao xin huang The feeling of palpitation? (Chorus) 修炼爱情的心酸 学会放好以前的渴望 Xiu lian ai qing de xin suan, xue hui fang hao yi qian de ke wang The bitterness we taste while practising love, learn to put down the past desires 我们那些信仰 要忘记多难 Wo men na me xin yang, yao wang ji duo nan The faith we used to have is difficult to be forgotten 远距离的欣赏 近距离的迷惘 Yuan ju li de xin shang, jin ju li de mi wang Admiring from a long distance, the lost feeling caused by the long distance 谁说太阳会找到月亮 Shui shuo tai yang hui zhao dao yue liang Who says that the sun will find the moon? 别人有的爱 我们不可能模仿 Bie ren you de ai, wo men bu ke neng mo fang The love others have, we can't imitate 修炼爱情的悲欢 我们这些努力不简单 Xiu lian ai qing de bei huan, wo men zhe xie nu li wo jian dan The happiness and sadness felt while practising love, the efforts we put in are not simple 快乐炼成泪水 是一种勇敢 Kuai le lian cheng lian shui, shi yi zhong yong gan When happiness is practised into tears, it is a kind of bravery 几年前的幻想 几年后的原谅 Ji nian qian de huan xiang, ji nian hou de yuan liang The illusion we used to have a few years ago, the forgiveness we can have a few years later 为一张脸去养一身伤 Wei yi zhang lian qu yang yi sheng shang Ended up with a body of wound just for a face 别讲想念我 我会受不了 Bie jiang xiang nian wo, wo hui shou bu liao zhe yang Don,t say that you miss me, i cannot stand that 笑着说爱让人疯狂 Xiao zhe shuo ai rand ren feng kuang Says that love makes human crazy with a smile 哭着说爱让人紧张 Xiao zhe shuo ai rang ren jing zhang Says that love makes human nervous with a cry 忘不了那个人就投降 Wang bu liao na ge ren jiu tou xiang We will just surrender if we cannot for get that person 修炼爱情的悲欢 我们这些努力不简单 Xiu lian ai qing de bei huan, wo men zhe xie nu li wo jian dan The happiness and sadness felt while practising love, the efforts we put in are not simple 快乐炼成泪水 是一种勇敢 Kuai le lian cheng lian shui, shi yi zhong yong gan When happiness is practised into tears, it is a kind of bravery 几年前的幻想 几年后的原谅 Ji nian qian de huan xiang, ji nian hou de yuan liang The illusion we used to have a few years ago, the forgiveness we can have a few years later 为一张脸去养一身伤 Wei yi zhang lian qu yang yi sheng shang Ended up with a body of wound just for a face 别讲想念我 我会受不了 Bie jiang xiang nian wo, wo hui shou bu liao zhe yang Don,t say that you miss me, i cannot stand that 几年前的幻想 几年后的原谅 Ji nian qian de huan xiang, ji nian hou de yuan liang The illusion we used to have a few years ago, the forgiveness we can have a few years later 为一张脸去养一身伤 Wei yi zhang lian qu yang yi sheng shang Ended up with a body of wound just for a face 别讲想念我 我会受不了 Bie jiang xiang nian wo, wo hui shou bu liao zhe yang Don,t say that you miss me, i cannot stand that