I Cantori Di Carpino lyrics

I Cantori Di Carpino

Top I Cantori Di Carpino albums

Top I Cantori Di Carpino lyrics

Canto di Sacco Andrea *

I Cantori Di Carpino
7
Giorno que ti scrivevo *

I Cantori Di Carpino
6
Lersera cumpari'na stella d'ori *
18
Ninna Nanna di Carpino *

I Cantori Di Carpino
17
Per Amare Questa Donna

I Cantori Di Carpino
6
Povero cuoro mio fento *

I Cantori Di Carpino
6
Processione del Giovedi' Santo *
7
Quant'è bello l'amore vicino *
24

I Cantori Di Carpino biography