Hindi Lyrics - Vande Jananee Vidya Dayinee lyrics

Published

0 821 0

Hindi Lyrics - Vande Jananee Vidya Dayinee lyrics

Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee - (2) Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee Namo namo jaya saraswathee tawa smaranene papa vinashyathee - (2) Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee Kamalsana kamaniya manasa kalhara pita nivasini - (2) Swarasura apadha taranga viharini paritosh**a chitta vasinee Raga tala bhavakrita vilasa sangeeta hrith vasinee Ravimala kavyalankara samprita kavee jana hridayollasinee Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee Suruchira rupinee varashubha karinee akhila chararchita aja ranee Namo namo jaya saraswathi tava smaranene papa vinashyathi - (2) Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee Nigama gama vanantha charannava nirupama mayoora bhaminee - (2) Nayana yugala galanmadu radhara navya sudhakritha varshinee Sura munee gana paree vanditha ramanee sarasa kalakritha shobhinee Srikara gnyana prakasha pradayaka omkara nada vinodinee Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee Suruchira rupinee varashubha karinee, akhila chararchita aja ranee Namo namo jaya saraswathee tava smaranene papa vinashyathee - (2) Vande jananee vidya dayinee vanee vina mrudu panee Vanee vina mrudu panee - (2)