Hindi Lyrics - Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida lyrics

Published

0 796 0

Hindi Lyrics - Gujrati Bhajan - 1 Pankhida O O Pankhida lyrics

Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 2 (Pankhida re udina jajo pawagardh re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re) - 2 Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida Hey vola gaamna - 4 Hey vola gaamna sutari vela vela aao re Vela vela aao re Mari mahakali ne mate rudo bajot laao re Mari kalka maa ne maate rudo bajot laao re Sara laao sundar laao vela aao re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida Hey vola gaamna - 4 Hey vola gaamna re maniyaar vela vela aao re Vela vela aao re Mari mahakali ne mate rudo chudalo laao re Mari kalka maa ne maate rudo chudalo laao re Sara laao sundar laao vela aao re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida Hey vola gaamna - 4 Hey vola gaamna re soniyaar vela vela aao re Mari mahakali ne mate rudo janjhar laao re Mari kalka maa ne maate rudo janjhar laao re Sara laao sundar laao vela aao re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida Hey vola gaamna - 4 Hey vola gaamna re doshida vela vela aao re Vela vela aao re Mari mahakali ne mate rudi chundhi laao re Mari kalka maa ne maate rudi chundhi laao re Sari laao sundar laao vela aao re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida Hey vola gaamna - 4 Hey vola gaamna re kumbhari vela vela aao re Vela vela aao re Mari mahakali ne mate rudo garbo laao re Mari kalka maa ne maate rudo garbo laao re Sari laao sundar laao vela aao re - 2 Mahakali ne jaine kejo garabe ramere Mari kalka mane jaine kejo garabe ghume re Pankhida o o o pankhida pankhida o o pankhiida - 3 Pankhida aa aa aa pankhida pankhida aa aa pankhiida