Hindi Lyrics - Samb Sada Shiv lyrics

Published

0 501 0

Hindi Lyrics - Samb Sada Shiv lyrics

(Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har) - (2) (Puran parat par param karpanwar Aganit gungan mudit shiv har) - (2) Adbhuat parmalik chadar kaladhar Aam radhishawar girish shiv har Puruas puratam bharam sanatan - 2 Suwananda amrit shiv har Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har Mujhe shakati do meri bahe raho Mujhe shakati do mere sang raho Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har (Trishul dharan bhujag vibhusan Antkaripursithi kanth shiv har) - (2) Parbhuvan palak parbhuvan nashak Tripugan sudak sukhad shiv har Ish mahesh nate satar parnaw - 2 Ye hi sabsevit om shiv har (Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har) - (2) Mujhe rah dikho gam dur karo Mere andar ka par din bhi karo Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har Thawar jangam shakal vilkshan - 2 Shok niwaran puran shiv har - 2 Gijapati girijesh jata dar Shank sekhar yogi shiv har Purak vidatan patak nasan - 2 Manak vibadan shiv har (Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har) - (2) (Bhasm vilapan chand vinashan Bhasawar lochan bhgad shiv har) - (2) (Nirap manishkal wagi ishwar shiv Darap vimadtak kal shiv har) - (2) Prem sudharanav paramthatit har - 2 Bharit jana bhaye balad shiv har (Samb sada shiv samb sada shiv Samb sada shiv samb shiv har) - (2)