Hindi Lyrics - Gayatri Chalisa lyrics

Published

0 343 0

Hindi Lyrics - Gayatri Chalisa lyrics

Jayati jayati gayatri amba katahu kasht na karhu vilamba Tab dhyavat vidhi vishnu mahesh lahat agam sukh shanti hamesha Tuhi jann brahma gyan urdharini jagtarni mag mukti prasarini Jan tan sankat nasani hari harani pishach pret dai tari Mangal modbharni bhajna sani ghat ghat vasini buddhi prakaseen Puran gyan ratna ki khani sakal siddhi dani kalyani Shambhu netra nit nirat karaiya bhavbhai daruha darap haraiya Sarva kam krodhadik maya mamta matsar moh adaya Agam anishtha haran mahashakti sahaj bharati bhaktan urbhakti Om rup kali kalashu vibhanjani bhurbhuvah svah svatah niranjani Shabda tatsa vitu hansa savari aru vairanyan brahmadulari Bhargo-jan tanu kalesh nashavan prem sahit devasya ju dhyavat Dhamaki-dheer dharat urmahi dhiyo buddibala vimal suhahin Yonahnit navambhakti prakashan prachodayatah punj aghanashan Akshar-akshar mahan goon rupa agam apar sucharit anupa Jo goon shantra na tumharo jana shabda arth jo sunan nana So nar durlabh as tan pabat paras gahatan kanakabanawat Javaiagi brahma kripa nahin teri rahahi tabahilagi gyan ki deri Prakriti brahma shakti bahuteni maha vyahriti naam ghaneri Om tatva nirgunjag jana bhuh mahi roop chaturdal mana Bhurvah-bhuvan palan shuchikari svah-aksha solah dal dhari Ta vidhirupajan palanhari tsa rasa rup brahma sukhkari Virachit gandha shishir sanyukta turamit ghat-ghataji vanmukta Vrnata shabda su vigrah karan re svasharir tatvayut dharan Nyam sarvatra supalan karta bhavan bich mud mangal bharta Gosanyukta gandh abinashi de tan buddhi bachan sukhrasi Vasat brahma yug bavahu svarupa sva-tanu lasat shatdal anurupa Dhojanuprakrti shabda nit karan manit brahmarupini nit dharan Yahi sarva para brahma prakasin dhyo-buddhi balavidya vasina Yo sarvatra lasat thai jal nidhi nah nit tej punj jag vahu vidhi Prabala aniikaya nit karan chopari purna shri shivdharan Daman karatiagha pragatini shakti yat gyan prabishan hari bhakti Jayati-jayati jaya jaya jagadhatri jaya-jaya maha mantra ga jatni Tuhi shriram radhika sita tuhi shri krishna mukhar seet gita Adishakti tuhibhakti bhavani jagata janani phalabanchit dani Tuhu shri durga durganashini uma rama baikunth vasini Tuhi shri bhakti bhairavi dani tuhi malu mangala mri dani Jete mantra jagat ke mahin par gayatri sam koi nahin Jahi brahma hatyadik lagai gayatri hi japson anghabhagai Dhani ho dhanitrai iokyavandini jayaho jayo shri bhnamanandini