Hilight tribe - Shankara lyrics

Published

0 2045 0

Hilight tribe - Shankara lyrics

Om Mani Padme Hum Om Padma Sanbhava Om Dalai Lama Om lamatashide Om Mani Padme Hum Om Padma Sanbhava Om Dalai Lama Om lamatashide Om gate paragate parasamgate bodhi svaha Om muni muni maha muniye sakyamuni svaha