LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Hilight tribe - Shankara lyrics

Om Mani Padme Hum
Om Padma Sanbhava
Om Dalai Lama
Om lamatashide

[Lyrics from: https:/lyrics.az/hilight-tribe/trancelucid/shankara.html]
Om Mani Padme Hum
Om Padma Sanbhava
Om Dalai Lama
Om lamatashide
Om gate paragate parasamgate bodhi svaha
Om muni muni maha muniye sakyamuni svaha

Correct these Lyrics