Hakim - Talakik lyrics

Published

0 108 0

Hakim - Talakik lyrics

Arabic Lyrics One, two, three, four Okay, Talakeek Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim koulli ildounya A'alaik. Iw hakalaim koulli ildounya a'alaik Okay, Talakeek Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim koulli ildounya A'alaik. Iw hakalaim koulli ildounya a'alaik Ya imma it-hibini Ya imma it-hibini Ya imma it-hibini Ya imma it-hibini Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun li shareek. Ahou kidda Yalla Okay, Talakeek Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya A'alaik Ya gameel aalbi inkawa, wedab minni if-hawak. Ya imma ina'eish Sawa ya imma amoot maa'aak Ya gameel aalbi inkawa, wedab minni if-hawak. Ya imma ina'eish Sawa ya imma amoot maa'aak Ana baa'dak liyaa meen, aah, ana dayeb imnil haneen Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen Ikhtaar rihlate wisaadak, iw oulli eih yirdheek Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen Ana baa'dak liyaa meen, liyaa meen, ana dayeb imnil haneen Ikhtaar rihlate wisaadak, iw oulli eih yirdheek Ana baa'dak liyaa meen, ana dayeb imnil haneen Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun liya shareek Ahou kidda yalla Okay, Talakik Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun li shareek Ahou kidda yalla Okay, Talakik Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya A'alaik Izzay aba'ad ana wilshoaa beygibni leek Warak laou meet sanah, lateih lat-hana beek Izzay aba'ad ana wilshoaa beygibni leek Warak laou meet sanah, lateih lat-hana beek Wana a'azaib roohi laih. Aah. Ana aalbi mafish a'alaih Wana a'azaib roohi laih, laih. Ana aalbi mafish a'alaih Bilaakher a'ayez aoulaak, dana raami aalbi a'alaik Wana a'azaib roohi laih. Ana aalbi mafish a'alaih Bilaakher a'ayez aoulaak, dana raami aalbi a'alaik Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Ya imma it-hibinni Wa ahsanlak, wa ahsanli tiji itkoun liya shareek Ahou kiddal yalla Okay, Talakik Hashkeek lia'aiynaik, wilaalbi kaman eldayeb feek, wilaalbi Kaman eldayeb feek Iw haboss lifouaa iw haseeb ilshoaa, iw hakalaim ildounya A'alaik Beyhibinni, Talakeek, wi-Talakeek, Talakeek, aho kidda Talakeek Hibbini, ya imma it-hibbini, ya imma it-hibbini, Talakeek, ya Imma it-hibinni, ya imma it-hibbini, beyhibbini