Habib koite - Sirata lyrics

Published

0 369 0

Habib koite - Sirata lyrics

Don kadian a sebalite Sira diangna a na ban dondola Koulou min filo ye ne ma sama ne na sama londo Beka yiri ni turubi lon do yi ri suma ba Kolon ni sen bi tchie don dian minogo gne Kone tara logo fero n gne finini miye ne yo san Kone tara daman dala gne sanou woulenigne ne yo san Ne tara fandala n gne warigeni ye ne yo san Oye Syra taye (oye ne ka Syra taye) Oye Syra niyoroye (oye ne ka Syra taye) Woyi Syra kumko yi bolo woyi yayi kumbo yi bolo Maya dalilu ala yodi Syra ma Duba mi tchito Syra le yola diola Djoly fanga ala yo di Syra ma Yi ri ba tu bin to kono lu yilan yilan ta Syra kanto kono lu ma'n bolo felai i sigui Baba ni dialo diegue lu yilan yilan ta Syra kan to ba faro ma n'bi delila (djeguelou la kanta) Syra kanto mogo lou ma n'balu tra la alou (woula lou la kanta) Symboma (so go lou la kanta) Oye sira niyoro ye (oye ne ka syra ta ye) Syra folo ni yoro filai (oye ne ka Syra ta ye)