Gaan Friendz - Ki Gaabi Tui lyrics

Published

0 102 0

Gaan Friendz - Ki Gaabi Tui lyrics

Tor oi roga roga gola dia bol ki gabi tui? Haire boka khoka korbi ekhon ki dabi tui? Khali aje baje shopno dekhe ki pabi tui? Kokhono to pabi na ja khushi chabi tui? Apnar kan amon shobhab Maturity er boroi obhab Bondhu re anchhen abar Gondho te ami mori Chorus: Khabi khabi r koto mair khabi Bhabi bhabi ustad amio tai bhabi Dabi dabi ustad aktai amar dabi Jabi jabi kokhon tui off jabi Mashallah! o baba MAshallah!! Ki shundor gaas je tui Mone lage jano shui!! Wallah Wallah!! o baba Wallah Wallah!! Golai perfection koi Mair khaite thakbi tai tui Tabla khub e shundor bajan Iktu to amareo shikhan Tobu ustaad the amare bachan Gondho da paye pori!! Chorus: Khabi khabi r koto mair khabi Bhabi bhabi ustad amio tai bhabi Dabi dabi ustad aktai amar dabi Jabi jabi kokhon tui off jabi