G West - Grinding lyrics

Published

0 169 0

G West - Grinding lyrics

[VERSE 1] Ah listen...CubaDaBlessed be the name guess u ain't know I'm outchea all claim game so my motive is play fare (ahh) these rappers bars ain't realer fake X2 I'm married to this game so my bars are my best men (ah) I swear non yall ain't seen non yah... Many Always claim that they meaner nah... been through the game my work k**ing lames so I can say I know this *ish* in and out back in this b**ch something you have thought about burden on tracks as if I'm joe on slaughter house,many been asking and curious of when I'm dropping out #ITCIC yeah that's cuba's all about but on wait,Kas'lami is out an many people been talking'bout I'm all about grinding now I'm chilling on 2.5 I really know this is something they never thought about now G West Turn it up. [Hook] I'm all about [grindingX2] So that's why I'll always keep [runningX3] X2 So now we on [2.5 ey ey ey]X5. [VERSE 2] Ey ksazoba ngyafunga pheliningi l'funukungbona ngihuzuka ngbhubha Engithi kleva ubobhasobha mang'dlula and many people be acting uup mara ngyabuka ey,Eh'G ngithi ngeke bangimele plus nalesgubhu sloke sbelesele bacathi ngibhari ngoba nakhu'mina ngizthule kanti ngizenzelintoyami allow me to say I'm next Kudala ngtshekedula kulenkundla wenu safun ngyaphambil bengibuyisele'mumva lapho ngyabuka Ngincenga beduba lokhe bey'munca Ngibambi mic be boowa manj baya mover bhek yah ngyazenzel inumba ngisazoy delel What???X3 Makhona mina its all comes together ngathi ngi'Sponserishwe nayi Castle