Frontline Band - Alpha at Omega lyrics

Published

0 3532 0

Frontline Band - Alpha at Omega lyrics

Ikaw na may likha nitong langit at ng lupa Ikaw na syang Alpha at Omega oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh... Ama, salamat po, sa Iyong dakilang himala Ama, salamat din, sa Iyong Anak, na si Hesus Ikaw na may likha nitong langit at ng lupa Ikaw ang syang Alpha at Omega oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh... Hesus, salamat po, sa Iyong dugo na nabubu Hesus, salamat din, sa Espiritung iniwan Mo Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa Ikaw ang syang Alpha at Omega oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh... Dios Espiritu, Mang-aaliw ng puso ko Dios Espiritu, salamat po sa Inyo Ikaw ang may likha nitong langit at ng lupa Ikaw ang syang Alpha at Omega oh Hesus, dakila Ka, ahhh... ahhh...