All Egberto Gismonti Albums

Solo - (1985)
Solo


Circense - (1980)
Circense


Orfeo Novo - (1970)
Orfeo Novo

See also all Egberto Gismonti Songs