LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

Duncan - Tsiki Tsiki lyrics

[Intro: Mdu]
Ayi! Ikuphi imbizo namhlanje?
Tsiki tsiki yoh!

[Intro: Duncan]
Aish!
(Tsiki tsiki yoh)
Yilabafana bes'pheth' iAfro
(Tsiki tsiki yoh!)
Vantoeka baba! Aish!
(Tsiki tsiki yoh)
Haha! Bheka. Sho
Woza. Skhu!

[Verse 1]
Mak'dlala les'gubhu ngivele ngikhumbul' i'insuku ezadlule (dlala baba!)
Bek'senziwa amaS-Curl ekhanda, sijaiva ngoMdu (bulaphi wena)
Sisher' ingudu namacherry, kwakumnandi vantoeka
Plus ngiyakhumbula, ngifisa isikhathi singabuyel' emuva
Noma kun' imvula usifica sigcwele ebheshini (vele baba!)
Iskoqokoqo sonyaweni, sifak' imali esosini (woz'!)
Bek'sagqokw' omeserayza, ezinye ziday' amakhanda
Amapantsula bengasheli, abeqonyelwa ukujaiva (yebo baba!)
'Nsuku zak'dala bezimnandi ngiyak'tshela bra wami (ngiyakhumbula boy!)
Uyakhumbula bes'satheng' inkawuza nango one rand
Wen' uyadlala, ngek' uphinde u'ifice le-life
Be sijaiva sijuluke sibemanzi, kudlale le-number
Sithanda lama-cherry akasi, singenandaba noglama
Bewusifica emaphathini sonke sigqoke ngok'fana
Vele ku-obvious, sikasi thina, sikhule sidlal' ikwaito
Iwona umculo es'khule ngawo, sungaphalaza mawunyanya (nakanjani!)

[Chorus] x2
Tsiki tsiki yoh yoh yoh
Wawu kuphi wena
Tsiki tsiki yoh yoh yoh
[Lyrics from: https:/lyrics.az/duncan/-/tsiki-tsiki.html]
Wawu ngakanani la

(Awuthi nginibuyisel' emuva futhi)

[Verse 2]
Vele lesigubhu ebesivus' itsotsi blind ilele ebusuku
Vele lesigubhu ebesenza k'mane kuhlangane le screw
Vele lesigubhu ebesenza ibhari iqede imali yom'lungu
Vele vele ilesigubhu ebesenza kumith' ingan' yomuntu
Vele lesigubhu ebesipinisa amakhanda [?]
Vele lesigubhu ebesenza ezethu a'ihlangane kusagroovwa
Vele lesigubhu ebesenz' ingane ibuye late nakubo
Vele vele ilesigubhu ebesenza kulalwe k'khaliqhude
Eyi ngihamba ngamabonda, sezib'dlile 'ikhaba amabhodlela
K'qedwa amabhodlela, kujaivwa, kudliw' imali yestokfela
Kubhiyozwa ngempela, ongenamali lana ubeboleka
Kushaw' ungizw' etop, ngiyak'khiphela not umkokotelo
Tsiki tsiki ikuphi imbizo, bek'ngalindwa kuphel' inyanga
Kushisw' inyama, kudlalw' i-number, bebe 'ikhipha easy imali
Beku-easy man, bebe ngekho oMister Stingy la
Bek'thandwana blind, akekho obebukel' omunye phansi

[Chorus] x2

Sho Skhu

[Verse 3]
I'insuku zak'dala bezimnandi, ngiyak'tshela bra wami
Uvuk' ekuseni ushayw' ibhabhalazi, uzulelwa ikhanda
Bek'saphathwa lama-phone ane-aerial, agcwalisandla
Bewungayidingi itrans ukuz'ukwazi uku-approach abantwana
I'impahla zokugqoka bekukhona ezokuhamba nokuhlala ekhaya
Ngivuk' ekuseni ngiswenkile, angani phel' iChristmas
Akekh' ong'thintayo, usisi ujol' igintsi elisatshwayo
Bekumnandi man sikhule nge'igubhu zoMdurize

[Chorus] x2

Correct these Lyrics