LYRICS.AZ APPLICATION

Download from Apple Store
Download from Google Play

DJ Kore - Djabha Gagnant lyrics

[Rabah Donquishoot : المقطع الأوّل]

كــيمــــا يڨــولــــو لكبــار نــزاد شــويــة مــسڨّــم
كــايــن تــزدينــة قبلو ڨــــاع جــــيبــو باباه يخـدم
مــاكلة يمّـــــاه بنينة لــعــجــوز كيمــــا يســمّيهــا
دايمــــا تتــــهــلاّ فــيــــه المــورصــو لــمليح ليه
فاهمين Ça va النّــــص في خاوتو قراو والباقي
الشّيطان وصغرو جوزو مبحّر Déja دارهالـــو
كــــــايــــن الطّــابلو لــخضر الكارطـة فيدّو تهدر
الدّومــيــن بسّــيف ينطــق يقــول شحــال طّـرطق
البــالون شكــارة يحكــي الطروطوار لكحل يشكي
طفــل صــغير مفــجّــر رفــاعـي ماصّة و بونتات
محــارق المــولــــود بومبـات زرابط عندو پامپيل
Les Coups d'Guingil مــعــــــــروف بــ
Recyclé جرانــن بــالون ريڨــلي كــلّش يروح
صبــــاح شــويــة قــراية والبـــاقــي ڨــاع تمرميد
لا يحسلو للعيد Jamais يـــاك اللّــي دايما حطّة
Les Petits Bois غــــيــــــر عــــــلا جــــال
أرواح نعــــاودو غــدوة La Bagarre, الــدّبزة

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x1)

نحصل Jamais مللّي نشــفــالو يڨــسّر: متخـافــوش
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
من بــكري معــايــــا يــهدر: نــولّي مــرفّه كـــي نكبر
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
كــــلّــش بــــايــن و مســطّــر يمّــا الغــربة شي ساهل
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
في راســوا الڨــازون لخــضــر رفــد الكــــابة وغــبّـر
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها

[Rabah Donquishoot : المقطع الثّاني]

فــــدّزاير لحــــالة مــا هناتش Les Années Quatre-Vingt-Dix
خــــــلاصــــــــــــو يامــات الصــغــر كــبــرنــــا وبــايــنــة مــــا فــراتــش
بــــــدا يخــــــــمــم براســو كــيفاه يدير كــيفاه يسير يــلزملو خـدمة وپرطمة
بدا يحسبلهم Déja حــــــــرّاڨــــه يعيش في دارهــم قــافل ثــنين وعشــرين
ســمــــــــع بــلّــــــي الڥــيــــــــزات راهــــم يتــــبــــاعــــو بــــالــدوڥــيــــز
! يــــــــــــــا لــــوكــــــــــــــــان نــلــــڨاهــا... ويــــن تــــــــروح ؟ للاّنڨليز
تـــاع الدخّــان شهرية تجيب شهرية L'usine دار الــخــدمــة اللّي جات فــ
لحــــشــير، التمسمير ومنداك يبنّج خمس سنين جابهم صابر خدم حتّان تعوّج
ميتين ألف دينار Dossier بصّح الدّوڥيز جابو قالولو بسبع مية نزيدولك الـ
ثــلــــث شــــهــور مــــن بــعــد مــع ولاد حــــــومـــــــــة فــــالــمــطــــــار
أنتيك Réstaurant شوف كاش Éviter les Places Publiques
Les Flics عنــــدو خــــــرجــــة مــللّــور والنــفّــــــة كــــــــي يــــجــــــو

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x1)

نحصل Jamais مللّي نشــفــالو يڨــسّر: متخـافــوش
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
من بــكري معــايــــا يــهدر: نــولّي مــرفّه كـــي نكبر
[Lyrics from: https:/lyrics.az/dj-kore/-/djabha-gagnant.html]
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
كــــلّــش بــــايــن و مســطّــر يمّــا الغــربة شي ساهل
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
في راســوا الڨــازون لخــضــر رفــد الكــــابة وغــبّـر
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها

[Rabah Donquishoot : فاصل]
"What's your name?"
"Excuse me ahhh..."
كــيفــــاه يقــولــوها هـذي ؟ كيفاه يقولوها ؟
L'Anglais تندم عللّي متبعتش شيخة تاع
بصــــح عجــــــب عجــــب هــــنــــــايــــــا
خــــــلــــــوي ,الــــخــــــــلوي Gazon...

[Rabah Donquishoot : المقطع الثّالث]
لحـــڨ لــــتــــــمّــة طّــــــرطــڨ بــــدا يتـــنفّس شــــوية
يلڨــــى وحدة ڨاورية Sûr الحــــــــــاجــــة اللّــــولــــــة
قـبـــــــل مـــــــــا تمــــوت الڥيــــزا أنــــــا ليك ونتي ليا
صــــعــــــيــــب هــــــو ولــقــــراية ثنين L'Anglais
عنــــدك شـــــــوية بيــــض ســــنيه صــافا مــــــــسقمين
هكــــــذاك و مــــا كــــلاتــــلوش وقــبل ما يصفي الحالة
La Police تــقــــــبــــــــضــــــــــــوا عــــــلــيــــــــه
الخــــــاوة اللّي ســــياوهــــا يــعرفــوا دوك الــزدمــــات
Home Office يــــــــعــــــــــــــــرفــــــــــــــــــــوا
Big Ben مسلسل ويكحل للـــ Heathrow عشا فالــ
مــا تخــافــوش نعــاودهــــا ونــولــي و مــــكــان مكــان
وكيــمــــا كــــان الحــــال ســت شــــهــــور عــــاود ولا
عـــالخطرة اللّــــولة Rapide وهــاذ الخطــرة حكــموه
فهواري بومدين ما عندو حتى دورو هبـل وحسابو تصفى
نفــت مــن فــمــوا الضــحــكة فــالطــريــــڨ يدور بلحفى
Gagnant صعيب كي تجيبها Pile ou face تلعبها

[Rabah Donquishoot : اللاّزمة] (x1)

نحصل Jamais مللّي نشــفــالو يڨــسّر: متخـافــوش
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
من بــكري معــايــــا يــهدر: نــولّي مــرفّه كـــي نكبر
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
كــــلّــش بــــايــن و مســطّــر يمّــا الغــربة شي ساهل
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها
في راســوا الڨــازون لخــضــر رفــد الكــــابة وغــبّـر
Gagnant اليوم جابها, Gagnant و اليوم جابها

[RabahDonquishoot : خرجة]

لــولاد حــــومتي اللّي نفّو
اللّــــي تــوحــشــــوا لبلاد
ماتبدّل والو ...ماتبدّل والو
لا كــلــيــــــك : مزيان ، محمد ، سمير ، رحيم
زيدلهم حنا : محند ، ياسين ، رضوان ، هجيرة
... شوية ريحت لبلاد دادي

Correct these Lyrics