Bohemia - Duniya lyrics

Published

0 2000 0

Bohemia - Duniya lyrics

Duniya Chi Lagda Ni Ji Jind Jive Jail Salaha Piche Din Ginna Raat Lange Pang Pitti Ek Din Gamma To Azadiya Aye Mumkin Kehnde Hai Maut Di Gunawa Di Sazza Dette Zindagi De Ki Adha Silla Dette Eko Sawal Dekh Duniya Da Haal Lele Meri Mashalnama Karna Mai Balda Mai Nachga Zindagi Ve Sadka Guzaarda Ve Yaara Naal Yaari Yaara Naal Muh Maari Saari Jind Maine Ek Gal Sochde Guzaari Mere Duniya Chi Ann Da Matlab Ki Duniya Chi Lagda Ni Ji Jind Jive Jail Salaha Piche Din Ginna Raat Lange Pang Pitti Ek Din Gamma To Azadiya Aye Mumkin Kehnde Hai Maut Di Gunawa Di Sazza Dette Zindagi De Ki Adha Silla Dette Eko Sawal Dekh Duniya Da Haal Lele Meri Mashalnama Karna Mai Balda Mai Nachga Zindagi Ve Sadka Guzaarda Ve Yaara Naal Yaari Yaara Naal Muh Maari Saari Jind Maine Ek Gal Sochde Guzaari Mere Duniya Chi Ann Da Matlab Ki (RAJA) Duniya Chi Lagda Ni Ji (Yeh!) Jind Jive Jail Salaha Piche Din Ginna (ELAJEMIA) Raat Lange Pang Pitti (Yeh!) Ek Din Gamma To Azadiya Aye Mumkin