Bahram - Be Chi Eteghad Dari lyrics

Published

0 208 0

Bahram - Be Chi Eteghad Dari lyrics

[Verse 1] به چی اعتقاد داری ؟ به عشق یا نفرت ؟ به چی اعتقاد داری ؟ به علم یا ثروت ؟ به عشق های قدیمی و کینه های نو به جیب های خالی یا سینه های پر به چی اعتقاد داری ؟ به قطره های بارون ؟ یا شاید حتی به سکوت لحظه های آروم به خنده های یه بچه ی کوچیک یا به گریه های یه مرد تو خنده ی روتین به زندگی خوب توی لحظه های الان یا به کشتن مردم توی غزه یا که عراق به هوس های کثیف با نصیحت پیرا به شعار های سفید یا حقیقت سیاه به چی اعتقاد داری ؟ به نوح با که مسیح ؟ به علی حسن حسین یا که 9 تای بعدی به قناری تو قفس یا کلاغای آزاد به خوندن درس یا پول توی بازار ها ؟ یه چیزی بوده توی ماها از بچگی به چیزی مونده تو نگاها یه چیزی که دستو پای مارو بسته اون سنته که هنوز روبه روی ماهاست تورو به هرچی اعتقاد داری تورو به هرکی که بهش اعتماد داری قسم ، ناراحت نشو ازم فقط ، آزاد باش ، مهم نیست که به چی اعتقاد داری [Hook] منتظر نباش که مرگ تو کی میاد آزاد باش مثل من مثل خیلیا حتی اگه کسی سمت تو نمیاد آزاد باش مثل من مثل خیلیا حتی اگه میبینی که کسی حرفتو نمیخواد آزاد باش مثل من مثل خیلیا آه ...مثل من مثل خیلیا آزاد باش مثل من مثل خیلیا [Verse 2] خوشی واسه من قد یه بیت آزادی بود یه کمربند زیر شکم یه بازاری بود که روشن کرد منو اینبار که این زندگی دستای چرکی منو میخواد یعنی پول ، من بهش اعتقاد دارم پس تو این دنیال نگو بهم اشتباست کارم مهم ترین چیز واسم زنده بودنه نمیتونم همش منتظر اتفاق باشم کل دوران مدرسه همش امتحان دادم ازم خواستن مثله بقیه با انضباط باشم ولی من هیچوقت مثل همه نبودم و حال نمیکنم که همرنگ اجتماع باشم به چی اعتقاد داری ؟ به من ؟ بگو به قلمم اعتماد داری که من حرف بزنم از هر چیزی که هست حتما نداره صرف واست که گوش کنم به صدای قلبم نه منتظر اجازم واسه حرفم نه منتظر چراغ سبز واسه ی حرکت چون من اعتقاد دارم ، به کارم پس اعتقاد داره بهم هرکی منو درک کرد مهم نیست که به چی اعتقاد داری مهم نیست که به کی اعتماد داری یا با فکر باز بساز زندگیتو یا دهنتو ببند و زندگی کن [Hook]