Asin - Tuldok lyrics

Published

0 1008 0

Asin - Tuldok lyrics

Ang tuldok ay may salaysay at may kahulugan Na dapat mapansin at maintindihan Kahit sino ka man ay dapat malaman Na dito sa mundo ikaw ay tuldok lang Kahit na ang araw sa kalangitan Siya ay tuldok lamang sa kalawakan Lahat ng bagay ay tuldok ang pinanggalingan At kung masdang mabuti, tuldok ang uuwian AD LIB Tingnan mong mabuti ang 'sang katauhan Maraming nag-aaway, tuldok lang ang dahilan Sa aking nakita, ako'y natawa lang 'Pagkat ang nangyayari'y malaking kahibangan Kaya wala kang dapat na ipagmayabang Na ikaw ay mautak at maraming alam Dahil kung susuriin at ating iisipin Katulad ng lahat, ikaw ay tuldok rin