AB Crazy - Shut It Down lyrics

Published

0 144 0

AB Crazy - Shut It Down lyrics

[Da Kid X] Bathi le-flow imdakadaka Don't mess around Reiya lama-track spharaphara Sesiphez' kwakho Sizwa bathi u-dope Kulamalanga but no Kulamalanga Fede mletheleni i-tissue Ukhiphi i-flow ngamakhala I'm Cashtime basaze busy Ngepanyapanya It's cash time batshele Easy ngomrabaraba I smash dimes I'm getting Freaky ne-sphalaphala So zap sign thole ngithi Ngikukhiphele imangamanga Le-swag izuk'shiya Umavithivithi ubalabala Manithi nithi nali i-ticket Mara awukakabalwa Bazocwala ngale quality Ngithi basazokhala Labo mrapper bazocwal' Ibiliti khuze abadala [Smashis] Eiy sani, ngiyangena ngicela Uk'thola i-space sami I stay hungry bomprapper Ngibadla ngey'kathi Your girl fly Play bunny Let her play by me Why you acting gay mina Ngipheth' i-straight sami And I… so cool shine with No j**els Still smash records ngathi Angizwani ne old school Ngishayi i-flow baphike Ukuthi I'm signing local Ene mangizwa bane-beef Ngine braai to go too Gee and I'm a young ensure Still angi-deal nabashana Ngishaya nge-pedophile flow Idla batwana So sikhipha badala la ziwa Mak'lalwa I-Cashtime ivuthelwi mpinqa Badala [Hook] Amabhodlela e-champagne in The bucket Siyabazi abanje ngawe ungazo Claima lakithi Cashtime baba we balling Way out of budget Middle finger in the air Like f** it Yeah we shut it down (Stundee) We shut it down (Stundee) We don't f** around (Stundee) We shut it down… we shut it Down down down [Ntukza] Himi i-starring kule game Ungangi biza u-Chuck Norris I'm married to the fame you Should throw the rice for Me Ngifana nesdudla isihluleke Ku-gym I will never loose Mina engiyidlalelayo i-team I will never choose Ukudlalela enye even if I Had a choice to Senza amaphepha niyeke Ukusirasela ngama coins tu I'm sick by nature rhymes Should be in the coffin Ngiyi signature that's why Ngihlala ngise formini Ngisithatele i-medal Nendlini ak'sana ne-space K'dala bakhuluma malimi Aqine aphele ne-taste Ninje ngo-John mbhapatisi Nifakana ngehloko Labo mrapper-nyana bahipi Ngizobafaka iskolo ho [Ma-E] Ngena ngapha phuma ngapha Khanda liyshisa Khuzwa ngapha hlupha ngapha K'khala majita Ntwana ngiyasika biza u- Nurse azosiza Ngok'rapper angina masimba I-flow iphuz' i-Stametta Ntwana ngiyashisa ngiy'kara Yekinsa Namagama ngiyatsipa ngathi Ngiyikara mayiqintshwa Angisiy' Big Nuz mara ukate Ungapinjwa Lana kuse Mjipa sizele Ukukhanda ama-metre Hoza lana my sister Uzosimixa no-mister Zikhala kahle zihamba kahle Izinto zithi pabap' Khulum' imali maw'ngenayo Tsotsi shut up Suze le-roof ngiyabona Uzam' uk'thath' i-cover [Hook] [ABCrazy] You know what time it is ABCrazy blowing up You ain't poppin' you know What you should quit The music biz, patiently Waiting Getting rid of all those Who are faking Coz they constantly hating And I'm still eating from The beats I'm making I ain't even gotta holla I Don't have to say a word I'm a player for real I'm On a field full of girls No man is an island so me I'm forever grinding The bank is like home these Days forever smiling Your music we don't want to Hear that's wax up in my Ear Ask around in Nelspruit Sweety I'm the man up in Here They say time is of the Essence, the lord just Keeps blessing me Tell your girl to stop Stressing me, it has to be The best of me [KO] I'm the go-getter flow Sicker dough thicker I f** a gold digger Really I got these ho's Bitter Yo sweetheart udila nenja Estouti la Nginiki i-ventilation give Me some space be no Slikour I dress fresh everyday Yeses let them hate I'm in that SS Chevrolet Let's accelerate I got a backstage pa** to Your girl all access Everyday I need a big booty ho for My s** drive Phela nje i-USB port for my Flash drive Yes I'm in the best five A shot to your face you'll Need TLC for your left eye We shut it down… down… down